۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

به مناسبت تغییر نام خلیج همیشه پارس در یونسکو +۵ عکس

به مناسبت تغییر نام خلیج همیشه پارس در یونسکو +۵ عکس

تا زمانی که سایه آنها بر سر ایران و ما بود ، و پنجمین ارتش جهان بودیم و دارای بهترین ها


و خبره ترین نظامیان آگاه و دلیر بودیمهیچ کشوری توان و جرات جسارت به ایران و گستاخی به ایرانیان را نداشت .//


اما با افتادن بختک شوم اینها که جز روضه و زوزه و حرافی هنری ندارند و


توان کشیدن ،جسم خود را هم به اینسو و آنسو را هم ندارند و
و خالی از درایت و شهامت و وطنپرستی هستند وظاهرشان مایه خنده و تمسخر است و


باید گستاخی بحرین و تهدید های امارات را چون خون جگر بخوریم و خفت بکشیم و شاهد ....


تغییر نام خاک و آب کشورمان در محافل و مراکز معتبر بین المللی باشیم ،//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر