۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

اگر روزی دشمن پیدا کردی ..........


اگر روزی دشمن پیدا کردی ..........
بدان در رسیدن به هدفت ،موفق شدی .//
اگر روزي دشمن پيدا كردي، بدان در رسيدن به هدفت موفق بودي!
اگر روزي تهديدت كردند، بدان در برابرت ناتوانند!

اگر روزي خيانت ديدي، بدان قيمتت بالاست!

اگر روزي تركت كردند، بدان با تو بودن لياقت مي خواهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر