۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

آیا هجوم حیوانات وحشی به تهران قبل از ثبت نام انتخابات مجلس تصادفی است ؟

در خبرها شاهد دستگیری و بدام انداختن چند قلاده بچه شیر ،کرکس و روباه و
دیگر حیوانات وحشی در تهران و اطراف آن بودیم که درست مصادف با آغاز
ثبت نام کاندیدا های دوره نهم مجلس شورای اسلامی گردید که ایجاد شک
در اعلام آمادگی آنها در انتخابات را در اذهان بوجود آورد ،که با توجه به حال
و روز آنها و بی توجهی به محیط زیست و حیات وحش و نابودی آنها این
حرکت چندان دور از عقل و بعید نیست .//
و شاید با درک از مشکلات فراوان انسانی و اجتماعی و غیره وناتوانی و بیکفایتی
نمایندگان در رفع و حل مشکلات و بی توجهی و فرار از آن و عدم پاسخگوئی به
مردم و جدیت و تلاش برای مادام العمرکردن حقوق خودشان و همکاری با باند
اختلاسگران و سر کیسه کردن دولت و کندن مو از خرس و .......بناچار حیوانات
با دیدن بی تفاوتی نمایندگان به خشک شدن دریاچه اورمیه ورشد کویر فهمیدند و
شصتشان خبردار شد که اگر نجنبند تا چهار سال دیگرنسل همه منقرض شده و
هیچکس هم جوابگو نخواهد بود.//
که بد هم نیست برای جوری جنس و تکمیل کلکسیون مجلس چند راس از این
حیوانات را شورای نگهبان تایید صلاحیت کرده و به مجلس راه دهند که اگر دیدیم
از نمایندگان قبلی مسئول تر و فعالتر و کارائی بهتری داشتند مجلس را به آنها
سپرده و به بقیه نمایندگان یا از آنها کارآموزی کنند و یا به کارهای دیگر برسند.//
و با نگاه به تاریخ و فرهنگ بشری میبینیم که انسان بسیاری از کارها و روش های
زندگی خود را از جانوران یاد گرفته و بکار بسته و شاید این اتفاق هم ندائی از
غیب باشد و حکمتی در آن نهفته باشد که نحوه صحیح و درست رفتار با هم و با
مردم و طبیعت و جانداران و همزیستی و ......را از آنها کسب کنیم تا شاید گره
کور این هردمبیل و بلبشو بدست آنها باز شود .//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر