۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

شواهد و دلایل زیادی که نشان میدهد که برای دگرگونی و تغییر.... ( 3 )

* ایران بعلت موقعیت جغرافیائی و داشتن ذخایر عظیم و گونا گون منابع انرژی مورد نیاز دنیا جایگاه ویژه ای در جامعه جهانی دارد و هر تغییر و تحولی در حکومت و کارکرد آن بر اقتصاد و توازن نظم جهانی بی تاثیر نخواهد بود.//
*و باز هم بدلیل حضور و سرمایه گزاری شرکت ها و غولهای اقتصادی در ایران وحمایت دولت های آنها از فعالیت و ضمانت برای حفظ و آسیب ندیدن سرمایه و سرمایه گزار هر تحول و دگرگونی ملزم به به دادن ضمانت و اطمینان خاطر به ازبین نرفتن آن یا فسخ نکردن یکطرفه قرداد های مابین آنها هست.//
*که در صورت نبود و یا انجام ندادن این مهم آنها نیز مجبور به حفظ و کمک به باقی ماندن دولت طرف قرداد خود هستند.//
*وتا روشن نبودن افراد وافکار جریان مخالف و برانداز درباره آینده کاری خودشان و گرفتن تضمین و تعهد در حفظ آن سرمایه و ادامه آن از طریق گفتگو وگرفتن تعهد ات کتبی و یا شفاهی بناچارمجبوربه دادن امتیازات سیاسی وچشم پوشی از خطاها و یا نقض حقوق بشروکشتار و شکنجه و آزادی و دمکراسی به طرف و دولت فعلی قرداد خودشان خواهند بود.//
*و در صورت بخطر افتادن سرمایه آنها حتی با فرستادن نیرو و دخالت نظامی هم برای حفظ آن و پولشان ابائی ندارند و انجام هم خواهند داد .//
*که ما هم بعلت نداشتن اپوزسیون و نهادی مشخص و افرادی برای برقراری تماس و انجام اینگونه حرکتهای بین المللی در جا معه جهانی تنها و بیکس و از حمایت های آنها بی نصیب بوده و هستیم .//
*و باید بدانیم در دنیای امروزی بدون تماس و روابط عرف بین المللی و رعایت آنها و در راستای آن راه به جائی نبرده و نمیبریم و نتیجه ای هم نخواهیم گرفت .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر