۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

فقط برای میهنم بلند پروازی میکردم

فقط برای میهنم بلند پروازی میکردم
 
از آنجا که فقط برای میهنم بلند پروازی میکردم ، مرا متهم به ارضاء
جاه طلبی شخصی میکردند .//
 
مگر من نمیدانستم که بهنگام عملی شدن همه این طرحهای درازمدت
دیگر خودم زنده نخواهم بود ؟
 
 
من برای خود هیچ نمیخواستم ، و کمال آرزویم فقط این بود که همه
پیش بینی های لازم برای تامین آینده ایران انجام گیرد ، وحدت و
تمامیت ارضی ایران تضمین شود ، و ایرانیان بصورت مردمی مرفه
و سربلند ، پا به قرن بیست و یکم بگذارند .//
 
هدف من سیاست مالیخولیائی بازگشت به قرون وسطی نبود ، و نه
خواب و خیال بود و نه اهریمنی بود .//
 
محمد رضا شاه پهلوی ، پاسخ به تاریخ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر