۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

یک دگردیسی و پوست اندازی بیصدا ونرم و آرام

یک دگردیسی و پوست اندازی بیصدا ونرم و آرام
پس از آخرین فراخوان راه امید سبز که با بی محلی و کم توجهی شدیدی مواجه شد و شوک بزرگی به شورای خیالی و جرسی و کلمه ای و هواداران ساده دل آنها وارد آمد و پرده ضخیمی را از پیش چشمانشان برداشت ، با سکوتی سنگین از این جماعت مواجه شدیم .//
 
که اینک فقط با دستگیری یا آزاد سازی زندانیان منتسب به آنها که بسیار منظم وحساب شده هم میباشد و پیداست که که با برنامه ریزی متفکری هدایت وتنظیم وکنترل شده و میشود درمحافل سیاسی مجازی به مانند محتضری که دچار مرگ مغزی شده و فقط به کمک دستگاه زنده هست و نفس میکشد ادامه حیات میدهند.//
 
اما با کمی دقت میتوان به یک استحاله و یا پوست اندازی در طرفداران سابق آن سلیقه پی برد ،که خوشبختانه بعلت جوان بودن و انرژی زیاد منفعل نشدند و به انبوه لشگر {بی تفاوت ها } نپیوستند ، بلکه با استفاده
از بی هویتی و رنگارنگی سلایق در طیف منسوب به جمهوری خواهان ، جذب این دسته شدند .//
 
و تنها کار و فعالیتشان هم محدود به گیر دادن و انتقاد و مشاجره با طرفداران پر شمار پادشاهی و فعالیتهای آقای رضا پهلوی شده است .//
 
{ به امتیازات آنها در همراهی با طیف جمهوری وحمایت شل و نیمه
آنها به خبرهای وابسته و مربوط به اخبار زندانیان سبز دقت کنید } .//
 
اما روی سخنم با طرفداران پادشاهی و هواداران آقای رضا پهلوی هست،
که چرا با وجود استعداد و میل درصد بالائی از آنها به سلیقه و افکار هواداران پادشاهی ، و مقبولیت شخصی آقای رضا پهلوی در نشان دادن چهره ای معتدل و دموکرات دراکثر آنها ، موفق به جذب و همراهی آنها نشدند؟
 
هرچند که باید عمیق تر و محتاط تر به این پرسش نگریست و آنرا
بررسی کرد اما در نگاه اول و سطحی به یک حقیقت در مورد عدم جذب
آنها میرسیم ، اینکه این , نتیجه مشاجرات و هتاکی ها و فحاشی ها و
 گفتگو های بیهوده و پرهزینه ای هست که جز ایجاد نفرت و عادت دادن آنها به مخالفت کردن نبوده و نیست.//
 
 که جای دارد همه از بالاترین تا پایینترین افراد این طیف به کنش های
خود که سبب بوجود آمدن این واکنش شدند ،بیشتر فکر کنند و بیاندیشند .//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر