۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

احمدی مقدم : تلویزیون مرغ خوردن نشان ندهد !!

احمدی مقدم : تلویزیون مرغ خوردن نشان ندهد !!
احمدی مقدم ،تلویزیون باید خیلی چیز ها رانشان ندهد ،برای مثال :


سنگ پای قزوین را نشان ندهد که یاد روی شما بیفتیم .....


میمون نشان ندهد که یاد ادا بازی و مسخرگی کسی بیفتیم ........


دلقکی نشان ندهد که با کسی که خودش را تا آن حد میگیرد، اشتباه بگیریم ........


گوریل نشان ندهد که شبیه کسی باشد .......خرس نشان ندهد که با هیکل و قواره شما اشتباه بگیریم ......


و مهمتر از همه الاغ نشان ندهد که ما یادی از شما نکنیم و آبروی الاغ را هم نبریم .//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر