۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

واژه شناسی ,برخی از واژه های معروف و پر مصرف جمهوری اسلامی

برخی از واژه های معروف و پر مصرف ج .اسلامی که بگوشتان آشناست :
دشمن : هر شخصی که مخالف جمهوری اسلامی باشد. //
ضد انقلاب: کسی که انقلاب را کار انگلیس ودولتهای خارجی بداند.//
مفسد فی الارض:کسی که مال و منال دارد و با اعدام وی انرا تصاحب کنند//
عوامل استکبار :مخا لفینی که مدرکی بر علیه شان ندارند .//
عوامل استکبار جهانی : همان اشخاص اما خارج از ایران زندگی میکنند. //
عامل صهیونیست :شخص مخالفی که بزودی دستگیر میشود.//
نوکر امریکا :مخالفینی که از نظر اقتصادی و سیاسی رابطه با امریکا را
خوب میدانند.//
سلطنت طلبان طاغوتی :کسیکه دوران شاه را ازدوران ج.ا بهتر بداند .//
فتنه گران : کسانی که دنبال رای خود بگردند تا ان را پس بگیرند .//
جریان انحرافی :موافقانی که قدرتمند شدند و سهم بیشتری طلب میکنند.//
عوامل خودسر : کسانی که فقط با فتوای مراجع اقدام میکنند ودستخط کتبی میگیرند تا آدم بکشند  .//
نیروهای خودجوش: علافها ئیکه با اولین تماس ومبلغ مشخص , در محل

حاضر میشوندتا صحنه را تا آمدن مردم همیشه در صحنه شلوغ کنند .//
نیروهای مردمی :کسانی که با یک وعده غذا و ساندیس نیرو میگیرند  و با اتوبوس جابجا میشوند  .//
برانداز :کسانی که حتی خواب رفتن جمهوری اسلامی را ببینند .//
برانداز نرم : کسانیکه باید با باتوم , سفت و سخت  کتک بخورند.//
دشمنان نظام : کسانیکه معتقد به بی نظمی و بی انضباطی ج . ا هست .//
مزدوران استکبار و صهیونیست جهانی :کسانی که با رادیو فردا گفتگو
کرده اند.//
حزب اللهی ها :کسانی که صبحانه و نهار و شامشان را مجانی در مسجد و هیات میخورند .//
گروه فشار :کسانیکه برای ((نفهمیدن)) و کتک زدن مردم تربیت شدند .//
کارگزاران :کسانیکه بیکار بودند و با فامیل و پارتی وارد دولت شدند و هیچ کاری نمیکنند .//
سازندگان و آباد گران:قسم خوردگان پول ومقام , به بهای نابودی و ویران کردن هر کاشانه ای.//
نیروهای مخلص بسیج :افراد ساده لوحی که کمترین حقوق را میگیرند وبیشترین کار را میکنند .//
سردار: کسیکه به لقب دلخوش میشود دهانش را میبندد و باید جان بکند
و حقوق بگیرد .//
جاسوس صهیونیستی :کسیکه باید به هر نحوی اعدام گردد .//
منافقین :کسانیکه هر کشتار و ترور و خرابکاری خودشان را بدانها
نسبت دهند .//
مردم و ملت خوب و فهیم:کسانیکه گولشان بزنند تا در انتخابات شرکت کنند .//
امت همیشه در صحنه: سیاه لشگر های نمایشات خیابانی روز قدس و ۲۲ بهمن و نماز جمعه .//
مسئولین نظام :افراد مشخص وشناخته شده رژیم در کشتن مردم و ویران کردن ایران .//
مقامات ج. اسلامی :افراد گلچین و مرتبط با MI6 و استخبارات کشورهای عربی و مجریان دستور . //

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر