۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

یک کمی باور کنیم ، هنوز خیلی راه داریم

یک کمی باور کنیم ، هنوز خیلی راه داریم
سی سال از قبضه حکومت گذشته بود و فساد و بی لیاقتی و اختلاس
و مال اندوزی ،تمام حکومت را در بر گرفته بود و اعتراضات مردم به
صورت علنی همراه با فحش و نفرین دیده میشد و دانشگاه ها همانند
انبار باروت آماده انفجار بود و جوانان قابل کنترل و مهار نبودند،به
همه چیز بیتفاوت ولی با پتانسیل خیلی بالا آماده هر حرکتی بودند .//
حکومت آشکارا چند پاره شده بود و هر جناحی سهم بیشتری از قدرت
را میخواستند و کاملا با هم درگیر بودند ،محافظه کاران هیچ چیز را
نمیخواستند از دست بدهند و اصلاح طلبها هم که با ملاحظه و ترس
و ضعف در مقابل آنها ،منفعل و درمانده مانده بودند و مردم هم دیگر
هیچ امیدی به آنها نداشتند و تره هم برایشان خرد نمیکردند.//
و فاصله طبقاتی و فقر و بی عدالتی و تبعیض ایران را تبدیل به دیگ
بخاری که هر لحظه احتمال انفجار آن میرفت تبدیل کرده بود.//
مبالغ هنگفتی از فروش نفت و صرفه جویی دولت قبل و فروش
املاک و زمینهای مصادره ای و ملی و زد و بست های داخلی در
کشوربودکه داخل هیچ حسابی و چرخه پولی نبود و فقط یک بلبشو
وبهانه میتوانست بدون جنجال و پرده دری از ایران خارج گردد .//
و بنابر یکی از سیاست های کلان ج .ا بهیچ عنوان این میلیارد ها
دلار و پل نمیبایستی به جامعه تزریق و بدست مردم برسد که
سبب رشد اقتصادی و رفاه نسبی آنها شود تا سبب رشدو بوجود
آمدن قشر متوسط قوی گردد.//
موقعیت و اعتبار مسند ولایت فقیه زیر سوال و ضعیف گشته بود .//
تشخیص خودی از غیر خودی بسیار مشکل شده و بسیاری از خالصان
سابق یا بیتفاوت و یا مخالف و منتقد شده بودند.//
باید رژیم پاکسازی و واکسینه میشد، باید دوباره مرزبندی ها مشخص
و خط قرمز آشکار و باقیمانده ها حفظ میشدند،افراد نفوذی را باید هرچه
زودتر شناسائی و تصفیه میکردند .//
باید جریان اصلاح طلبی کاملا ویران و ریشه آن هم خشکانده میشد،،
باید جنبش دانشجویی شدیدا سرکوب شده و بدون پاسخگوئی به مرجعی
سران آن حذف میگردید.//
قدرت ولایت فقیه و اختیار نامحدودش باید به قویترین شکل و غیر منطقی
روش به مخالفانش نشان داده و تفهیم میگشت و مردم هم بدانند که این
ولایت فقیه صاحب جان و مال و زندگی آنها است .//
 
از مردم که چند سالی بود که زبان در آورده بودند باید زهر چشمی شدید
گرفته و گوشمالی سختی ببینند تا چند سالی جرات اعتراض نداشته باشند
تا نیروها با خیال راحت به وظایف دیگرشان برسند.//
این نیروی عظیم و سرگردان جوانان باید تخلیه و به هرز برود و بیهوده
مصرف شود و آنها هم مانند بزرگترهایشان ما را همیشگی و شکست ناپذیر
تصور بکنند و به مدل مو و مواد و عشق و حالشان فقط فکر بکنند ،//
 
و باید بهانه اینکار طوری باشد که حق صددرصد با مردم باشدو درست
بگویند و بر حق باشند و به خودشان و کارشان هم مطمئن و مصمم باشند
که با سرکوب آن دیگر به حق ناحق و خوب و بد و درست اشتباه هم نتوانند
فکر کنند و متوقع باشند و مارا هم بهتر بشناسند.//
 
دانه درشت ها و زبان دراز ها را هم در شلوغی و سرکوب واداربه همکاری
ودر غیر آنصورت حبس و بند و حذف باید کرد .//
و در کل و مجموعا،باید نظام را حداقل برای بیست تا چهل سال آینده واکسن
زده و آن را بیمه باید کرد.،//
کاملا پیشرفته و علمی ومنطقی و امروزی فکر کردند و برنامه ریزی کردند و با محاسبات دقیق نیرو و هزینه و زمان آنرا هدایت کردند و با هنرنمائی بینظیرو خارق العاده هنرپیشه ها وکارگردانی خیلی عالی،آنرا درحد یک اتفاق و یا فتنه و بلا ی ناگهانی وغیرقابل پیشبینی و تصوربه مردم و دنیا نمایش دادند.//
در نوشته بعد برای دیر باوران و خوش باوران ،دلایل و شواهد و مدارک این نظر را مینویسم، هر چند که خودم را روحی و جسمی آماده توهین ها وتهمت ها وکردم و به نکات خوب و بد و مثبت و منفی آنهم واقفم پذیرای آن هستم ،.//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر