۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

شرمتان باد رویتان سیاه باشد از این نفرت و کینه بی دلیلتان

بدترین و کارساز ترین روش در تخریب و ترور شخصیت ،نابجا و بد و
نادانسته از آن شخصیت تعریف و تمجید و ستایش کردن بوده و هست.//
و من همیشه از آن وحشت داشتم نمیخواهم باور کنید ولی خواهش میکنم که بخواهیدو تلاش کنیدکه بفهمید،زیباترین و با ارزشترین دستاورد و میراث، خیزش ۸۸ این دستور است :
استقلال ،،آزادی ،، جمهوری ایرانی
و حکومت یکنفر را بر همگان در قرن بیست و یکم بیشتر جوک و لطیفه
میشنوم و تصور هم نمیکنم ،اما بعلت ناجوانمردانه ترین وحقیرترین و
نارواترین روش تخریب کورومغرضانه و ابلهانه و خشک،حتی برای
رسیدن بسلطنت و پادشاهی و یا ..... با تمام وجود از آقای رضا پهلوی
فرزند ارشدآخرین شاه ایران دفاع کرده و می ایستم .//
زیرا برای من :
ایران پادشاهی یا کمونیستی و یا فاشیستی بودن و ماندن بهتر از نبودن و
ویران شدن و چپاول کردن ان است .//
ایرانیان تندرست و بهره مند از رفاه و آسایش و آرامش و گرامی و قوی
با ضمانت تداوم آن برای فرزندان را با هرنوع حکومتی از جان دوستتر
دارم و میپذیرم و در حفظش میکوشم .//
ایرانی خرم و آباد و امن و بدون جنگ و خون و کشتن و کشته شدن و
ویران کردن و شیون وترس و دلهره خواستارم با هر دین و مذهب و
سلیقه و عقیده که در آن فرزندانی تندرست و شاداب بپروریم .//
کدام دسته و گروه و سازمان و ارگانی در این سر انجام شوم و بد فرجام
سهیم و شریک و همکار نبودند و در ساختن و بیرون آوردن این عفریت
جهل و جنون و خون بی تقصیر بوده ودر طغیان جهل ۵۷ بی گناهند ؟//
آتشی که نسل های بیگناه و بی تقصیر بعدرا هم در خود میسوزاند آیا هیچ
احساس شرمساری کردند وازهیچ کس هم طلب بخشش و معذرت خواهی
کردند که آقای رضا پهلوی برای کردار پدر مرحومش بکند ؟//
آیا همان اشتباهی که همه شان هم بدان معترفندبرای تجربه کافی نیست و
درس عبرت همگان نگشته که دوباره فرصت و موقعیت را میطلبند و چه
تضمینی برای تکرار نکردن آن میدهند ؟//
کدامتان نمونه و تجربه ای از حکومت مورد نظرتان را دارید که مردم را به
عنوان مدرک نشان دهید و بدان ترغیب کنید ؟دوران طلائی امام ؟مدل کوچک و موفق و خوشبخت پایگاه اشرف ؟مدل برادر سبیل و رفیق شوروی ؟
یا مدینه فاضله چه گوارا ؟ یاسر عرفات ؟جمال ناصر؟یا مدلهای نامتجانس
ناهمگون دمکراسی غربی و هیپی ها ؟//
در یاد و حافظه این مردم حتی برای جوانانی که نبودند جز دوران پر نعمت و
برکت و کامیابی کوتاه پدر مرحوم آقای رضا پهلوی یادی و نمونه ای که پیران با تاسف وجوانان با حسرت از آن یادمیکنند نیست و نداریم اگر کسی بگوید که خواست اکثریت کنونی مردم ایران نیست دروغ میگویدو بیراهه میگوید .//
کدام آلترناتیو هست آنکه برای جانش و گروهش دست التماس به دشمنان ایران دراز کرده ؟یا آنکه برای سلامتی و جانش سفره ابو الفضل و دعای
بی بی سه شنبه و کمیل برگزار کنیم؟و یا جبونان و سفله های دهان گشاد تلویزیونی که در این زمان مرد طلب و دلاور خواه در کدام سوراخ خزیدند نیستند ؟//
و حالا که شیرمردی با وجود و سرباز راستینی که بقول شما با پولهای پدرش احتیاج مادی ندارد و طلب تاج و تخت میراث پدرش را نمیکند و مقام و شهرت را هم باپول میخرد و فقط گزینه میهن پرستی و گوهر پاک وجود ایرانی اوهست و مابقی حرف مفت ..//
.که در خطرناکترین و تاریکترین راه شمعی بدست گرفته را مظان حرف
تهمت و ناروا میکنید ؟؟
ننگ و نفرین نیاکان بر شما باد و لعنت آیندگان بدرقه راهتان باشد
که با وجود شما نیازی به اسرائل و امریکا و بمباران نداریم ...
شرمتان باد رویتان سیاه باشد از این نفرت و کینه بی دلیلتان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر