۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

دنیا در صدد بازبینی دراستفاده ازانرژی اتمی و ما در تلاش دست یابی به آن

پس از زلزله وسونامی و تخریب و نشت مواد رادیو اکتیو از نیروگاه اتمی
داییچی فوکوشیما در ژاپن توجه جهان به قدرت تخریب و تبعات و عواقب
طولانی و ماندگار اثرات آن بیش از بیش به این روش تولید انرژی معطوف
گشت و شاهد برگزاری چند راهپیمائی و تجمعات اعتراض آمیز برای حذف و
جایگزین کردن منابع دیگری برای تولید انرژی در کشورهای اروپائی بودیم .//
و دولت ها و حکومت ها هم با بالا بردن و اختصاص بودجه به مراکز تحقیقی و پژوهشی نگرانی و اشتیاق خود را به این امر مهم نشان دادند .//
 
حال با در نظر گرفتن این تجربیات و دیدن چند واقعه که آخرین آن هم در یکی از پیشرفته ترین و نامدارترین کشور صاحب تکنولوژی و ناتوانی آنها با آن امکانات و وسایل و تجهیزات در پیشگیری و مهار آن حتی در مقابل بلایا و سوانح طبیعی میتواند زنگ خطری برای جویندگان و خواستاران این تکنولوژی و بازبینی و بازنگری در روش هائی کم خطر تر و ایمن ترو استفاده از دیگر نعمات طبیعی و ظرفیت های دیگر در کسب و تولید انرژی بکند و باشد .//
ایران با قدم نهادن در کسب و تهیه انرژی از نیروی اتمی و حق استفاده از
آن و چالش های پیش روی آن که حتی صحبت از تهدید و جنگ و نابود ساختن این مراکز که با هزینه های کلان و صرف نیروهائی عظیم انسانی بدان دست یافته روبرو و درگیر است.//
وبا آگاهی از داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و دیگر منابع انرژی و استفاده از آن و نداشتن مشکل و کمبود ی از جانب نبود و نداشتن انرژی هسته ای ویا عدم استفاده از آن در حال حاضر و تا مدتی و صبر و تحمل برای یافتن راهکار و چاره ای از دارندگان آن در رفع مشکل یاد شده و بهره مند شدن ما هم ازآن راهکار بهترو ایمنتربهتر نیست ؟
و همچنین نشان دادن همراهی و همکاری با جهان و پیشگیری از بروز
جنگ و ویرانی ،خردمندانه تر و عاقلانه تر و زیرکانه تر نیست؟
وبا تعلیق موقت وبا نشان دادن حسن نیت از بروز جنگ پیشگیری کنیم و با اختصاص بودجه و تشویق نیروها در رفع و حل این مهم که دغدغه ای جهانی هست با آنها همگام شده و با صبر و بردباری منتظر راهکار هائی بهتر و اساسی تر در راه کسب وتولید این انرژی باشیم و از داشته ها و دسترنج هایمان هم دفاعی معقولانه داشته باشیم ؟
و از آنها حفاظت و حراستی بجا و دور اندیشانه بکنیم ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر