۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

عجب مردمانی هستند این ایرانی ها !!

عجب مردمانی هستند این ایرانی ها !!
 
* از آقای رضا پهلوی تقاص خدمات پدرمرحومش را تحت لوای خیانت میکشند !
 
برای موسوی زنده که بالاترین خدمات را به رژیم کرده گریه میکنند و اشک میریزند!!
 
 
** از مقدار دارائی ریاست دودوره مجلس شورای اسلامی و غارت مردم و کشوردر زمان
کروبی هیچ نمیدانند و نمیخواهند بدانند و تحقیقی هم نمیکنند !!!
 
از آقای رضا پهلوی برای دارائی پدرش بازخواست میخواهند و حسابرسی میکنند !!!!
 
 
*** به سخنان کسانیکه که هیچ نقشی در حکومت جمهوری اسلامی نداشتند و کارنامه
آنها فقط در راه مبارزه با آنها سیاه شده گوش نمیدهند !!!!!
 
به کسانی که تازه و در ظاهر به صف مخالفان پیوستند اقتدا میکنند و حرف آنها را
کلام حق میدانند و به آن عمل میکنند و یادشان رفته که طرف از آنها بوده و هست !!!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر