۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

تقدیم به کسانیکه از حک کردن ID خودشان بر منشور حقوق بشر کوروش هم ابائی ندارند

تقدیم به کسانیکه از حک کردن ID خودشان بر منشور حقوق بشر کوروش هم ابائی ندارند
 
با کمی دقت درنام و ID جماعت امتیاز دهنده به لینک های ارسالی به انبوه نامهائی بر میخوریم که که در همه لینکها با هر محتوا و جهت و سلیقه و گرایش نامشان میدرخشد و ابراز وجود میکنند .//
 
و اینها کسانی هستند که اگر فرصتی بیابند از از نوشتن نام خود و یادگاری بر لوح کوروش و بقایای تخت جمشیدو مقبره فردوسی و حافظ و سعدی وگنبد امام رضا هم واهمه ای ندارند .//
 
از تندترین مطالب بر علیه رژیم گرفته تا جدیدترین آهنگ لیدی گاگا این افراد امتیازهای مثبت و آبی خود را با سخاوت تمام اما با چشمداشت تلافی و جبران در زیر آن بیادگار میگذارند .//
 
در کمتر از یک دقیقه شما میتوانید نام این افراد را در دو لینک موافق و مخالف یک شخصیت سیاسی ببینید ،در مطلبی که مزورانه قلم به پاچه خواری گشاده ویا در لینکی که مزدورانه و با هتاکی و فحش قلم در راه کسب معاش چرخانده نام این افراد هست که سبب حیرت و شگفتی میگردد .//
 
آیا این افراد تجسم واقعی آقا ملون صبح جمعه با شما هستند ؟
 
آیا این اشخاص آگاهانه و با هدفی مجهول اینکار را انجام میدهند ؟
 
آیا این جماعت بالاترین را در زمره سرگرمی و بازی خود میپندارند ؟
 
آیا این گروه از کرده و نتایج عمل خود آگاه هستند ؟
 
آیا دلیلی منطقی و خردمندانه برای خودشان دارند ؟
 
آیا برای خودشیرینی و لوس کردن خودشان اینکار را میکنند ؟
 
آیا با کسب امتیاز حاصله از آن در جائی سرمایه گزاری میکنند ؟
 
آیا نتیجه اینکار در جائی برای آنها نون و آب میشود ؟
 
آیا فکر میکنند این امتیاز ها زمانی ارزش مادی پیدا میکند ؟
 
آیا این عمل نوعی بیماری اینترنتی نیست ؟
 
آیا با اینکار خود هردو جناح را به تمسخر میگیرند ؟
 
آیا با اینکاربر آتش مجادله های گروهی نفت میپاشند ؟
 
آیا با دادن امتیاز به هر ناکسی سعی در مخفی کردن کسان دارند ؟
 
آیا با اینکار سعی درداغ کردن لینک های بیخود و پنهان ساختن لینکهای مفید دارند ؟
 
آیا با اینکار به باندبازی و گروه سازی و ایجاد اختلاف هم کمک میکنند ؟
 
آیا باید این افراد که در بالابردن کیفیت بالاترین هیچ نقشی ندارند برعکس در پایین آوردن سطح و کیفیت آن نقشی بسزا دارند از حقوقی مساوی با دیگر کاربران برخوردار باشند ؟
 
آیا هیچ راهی برای محدود و کم اثر کردن کار اینها وجود ندارد ؟
 
آیا مدیران و بالا یارها به نتایج و عواقب منفی این پدیده واقف هستند؟
 
و آیا ادامه حیات این افراد رابا این روش بصلاح این وبسایت میدانند واز آن حمایت میکنند ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر