۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

شهریور پر از حکایت ، و شهریوری فقط با یک آمپول هوای پرشده از نفرت

شهریور پر از حکایت ، و شهریوری فقط با یک آمپول هوای پرشده از نفرت
برای کس یا کسانی که وجودشان در در نفرت و کینه و انتقام میسوزد ، ماه شهریور فقط میتواند بزرگنمائی یک قتل مشکوک و آمپول هوا باشد./
 
چراکه این افراد که مهری از میهن در دل ندارند نمیتوانند و نمیگویند که:
 
شهریور ،ماه حمله به مام میهن بود که اعلام بیطرفی کرده بود .
شهریور ماه ،هتک حرمت و چنگ کشیدن بر صورت ایران بانو بود و هست .//
 
شهریور ، ماه شهادت فرزند راستین میهن رئیسعلی دلواری ،آن شیرمرد دشتستانی و رهبر مبارزان بوشهری که پوزه انگلیس را به خاک مالیدند بود ،هست. چیزی که آنها فقط آمپول میبینند، بوئی از آن نبرده وآن دلاوری را نمیبینند. و ازو هیچ یاد نمیکنند //
 
شهریور ، ماه آغاز جنگ بود ،جنگی که جز هیچ ، هیچ برای ما نداشت ، جنگی که هشت سال مارا کشت و معلول و شیمیائی و اسیر و سیه پوش و سیه بخت کرد .//
 
شهریور ، ماه از دست دادن شهریار و شاملو هم هست نه فقط فرخی یزدی ....//
 
شهریور ماه آغاز اوپک ،بانک ملی ایران ،اتصال راه آهن شمال و جنوب و ماه آغاز ساخت آرامگاه فردوسی و آغاز نهضت جنگل و تشکیل کمیته مجازات و تصویب نخستین قانون آیین دادرسی مجلس شورای ملی و .............نیز هست .//
 
حکم آن است که از تمام اینها بگوئی و از آنها یاد کنی ، نه فقط بعمد ,  کینه و نفرت را گزینش کنی و برای تخریب و تهمت و توهین از شهریور بدین شکل نام ببری و بدان :
 
شهریور ماه خالی کردن عقده ها نیست ، ماه تخریب و تهمت و توهین نیست ،ماه ابراز وجود سراپا کینه و نفرت نیست ، ماه بدگوئی از رفتگان و یادآوری کارهای آنها نیست ، ماه جهالت و حماقت و بلاهت و نفرت و کینه ورزی و دفاع از اشتباه خود با تخریب چهره های خادم و ماندگار میهن نیست .//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر