۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه

آقای احمدی نژاد دستت رو بردار ...

آقای احمدی نژاد دستت رو بردار ...


آقای احمدی نژاد ، سفید پوست ها و موبورها که فقط نامحرم نیستند که ، کم مونده دختره رو بغل کنی ، دستت رو بردار ....

همینه دیگه با ننه چاووز راهشو باز کردی و حالا دیگه هر کسی رو با هر سنی بغل میکنی ، دستت رو بردار .....

اونو گفتیم ، یه ننه داغدارو بغل کردی و بهش دلداری دادی و انسانیت کردی ،
این چی ، ده میگم دستت رو بردار..../این دختر بنینی حتما نه سالش شده ، یک کمی صافتر وایسته قد خودته آقای
احمدی نژاده زشته ، دستت رو بردار .......

ببینم حالا حتما لازم بود اینجوری بچه رو بغل کنی و عکس بندازی ، ولش کن
بچه گرخیده بدبخت ، دستت رو بردار ........

نه دیگه تو انگاری حرف حالیت نمیشه ، باید برم حکم از مصباح و صافی و مکارم بگیرم ، دستت رو برنمی داری هان ......

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر