۱۳۹۱ اسفند ۲۳, چهارشنبه

شانه هایت را برای ، گریه کردن دوست دارم ، دوست دارم

شانه هایت را برای ، گریه کردن دوست دارم ، دوست دارم


شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم
من هوگو را ، از برای با تو بودن ، دوست دارم ، دوست دارم

خالی از خربازی من ، برتر از آرایش تو
من تو را بالاتر از اون ، برتر از من دوست دارم


عشق صدها چهره دارد ، عشق تو چاوز میاره

عشق را در گریه ی ، روی شونه ام دوست دارم

در خموشی چشم مارو ، گریه ها و شانه هاست
من هوگو را درجثه ی ، امام دیدن دوست دارم

من تو را بالاتر از اون ، برتر از من دوست دارم

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم ، دوست دارم
من هوگو را ، از برای با تو بودن، دوست دارم ، دوست دارم

در هوای دیدنت ، یک کله اینجا من پریدم
تابوت را در مقدم ، عشقت بوسیدن دوست دارم

بغض سر گردون ابرم ، تو کمی نوازشم کن
شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم

من تو را بالاتر ازاون ، برتر از من دوست دارم

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم
من هوگو را ، از برای با تو بودن ، دوست دارم ، دوست دارم


شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم

دوست دارم دوست دارم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر