۱۳۹۱ شهریور ۱۳, دوشنبه

ببینید و قضاوت کنید .........

ببینید و قضاوت کنید .........
لا کن من هم این مردم مسلمان غزه را به این هجوم وحشیانه که محکوم میکنم رژیم اشغالگر قدس را خدای تبارک و تعالی بدست مسلمین و صاحب الزمان است ...!!! تکبیر .....

۱ نظر: