۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

گفتاری در حد و اندازه یک کاربر سبز سایت بالاترین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

گفتاری در حد و اندازه یک کاربر سبز سایت بالاترین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

بالاخره پس از دوسال شورای هماهنگی دانست که باید ناپدید شدن رهبران جنبش خودشان (( البته خود آقای موسوی چندین بار و به وضوح تاکید کردند که رهبر نیستند و یک همراه هستند !!)) را از طریق قانونی پیگیری و دنبال کنند ( شاید هم پس از خواندن آخرین نوشته من که خطاب به ایشان نیز بود ، پی بردند که اینکار شدنی هست و میتوانند در این مورد اقدام بکنند !),

 و در این راستا در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آقای امیر ارجمند سخنرانی کردند و مطالبی را بیان کردند که بغیر از تکراری بودن آن ، از لحاظ محتوا در حد و اندازه آگاهی و نوشته های یکی از کاربران معمولی منتسب به سبز ، در وبسایت بالاترین بود .//

و جالب اینجاست که با حضور آقای فرشتیان که آخوند بدون عمامه و وکیل و قانوندان و نویسنده کتابهای حقوقی در فرانسه هستند و فقط نام بردن از القاب و مدارک و تحصیلات ایشان که از نظر وقت و زمان ، کمی کمتر از کل سخنرانی آقای امیر ارجمند بود ، ولی SUDWIND [ ساد ویند ] را به لهجه فرانسوی [ سوود ویند ] میدانند و میگویند ، چرا هنوز خود ایشان ( آقای امیر ارجمند ) نمیدانند که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد ، زندانی هستند یا در حصر خانگی بسر میبرند یا گروگان گرفته شده اند و یا آنها را ربوده اند و یا مخفی شده اند ؟!!!
چرا که زندان و زندانی شدن و زندانی بودن دارای شرایط و ضوابطی هست که پس از طی آن شخصی زندانی میشود و به زندان میرود که آقای فرشتیان بهتر میدانند که هیچ کدام از این شرایط و ضوابط در مورد آنها اجرا و رعایت نشده و در اصل آنها به هیچ وجه از نظر قانونی زندانی نیستند که قوانین زندانیان در مورد آنها اعمال گردد و مشمول حال آنها بشود .//

و همچنین حصر خانگی که هنوز در رسانه ایشان ( جرس ) نوشته و تیتر و عنوان میگردد ، نیز شامل شرایط و حال و روز و وضعییت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نمیشود و نمی باشد ، حتما جناب فرشتیان که عمری را در کار نوشتن کتابهای قانون در فرانسه بوده اند ، بهتر میدانند !!

و من مانده ام که اگر اعضای شورای حقوق بشر بخواهند کاری بکنند و ا قدامی برای یافتن آنها بکنند و با شنیدن عنوان زندانی از بیانات آقای امیر ارجمند و برداشت مفهوم اصلی زندانی از دید و تفکر آنها ، خواهان مدارکی برای پیگیری حقوقی در راه آزادی آنها باشند ،که ابتدائی ترین آن ، دانستن نام زندان دولتی و شماره پرونده و شماره شناسه فرد زندانی میباشد ، آقای فرشتیان و امیر ارجمند ، چه مدرکی نشان میدهند و چه توضیحی
میخواهند بدهند ؟؟

و آقای امیر ارجمند جرم آنها را گفتن حق و حقگوئی بیان کردند که اولا حق گوئی جرم نمیباشد که برای آن محکومیتی صادر شود و دوما اگر جرمی هم بتوان از منظر رژیم برای آنها در نظر گرفت ، ادعای تقلب در انتخابات و ایجاد تشویش و اقدام به شورش و بدعت گزاری باید دانست که از پایه دروغ و افتراء و تهمت و بی اساس و پوچ میباشد، و در اصل آقای موسوی و کروبی را برای ایستادگی و درخواست نیمه کاره آنها برای احقاق حق رای مردم و گوشزد رعایت کردن به آن بود که ربودند و ناپدید کردند .//

و بدانید که که اعضای شورای حقوق بشر ایرانی نیستند که در جریان باشند و یا همانند مراکز حقوقی ایران بتوان با رشوه و پارتی بازی و دوست و آشنا ،در آن کار خود را پیشبرد و راه انداخت!! و باید از راه و بیان و مدارک مستدل و معتبر حقوقی در آنجا رفتار کنید .//

و در کل آقای امیر ارجمند ، کدام کار رژیم در ربودن آنها قانونی بوده که شما چندین بار به ماده ٢٧ و ٣٤ و ٣٥ ، قانون اساسی رژیم استناد و تأکید میکنید که نشان دهنده قانونی بودن کار آنها باشد و مدرکی بحساب بیاید تا تخفیفی در مجازات آنها حاصل شود ؟

و همچنین من فکر میکنم سخنرانی برای سی و سه نفر ایرانی در یک اتاق که بیشتر صندلی های آن خالی و بدون حضور نمایندگان رسمی شورای حقوق بشر سازمان (( SUDWIND - ساد ویند !! ؟؟)) کاری از پیش نخواهد برد و تاثیری نخواهد دا شت .//

و همچنین آقای امیر ارجمند ، شما میخواهید مشروعیت انتخابات آتی را مشروط به آزادی آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد کنید ؟

که همه ما میدانیم که پس از انتخابات سال ٨٨ ، دیگر گفتن و قبول درباره ، نمایش مسخره انتصابات ، به جای انتخابات ، یا خیالی ساده لوحانه و یا کاری مزورانه و مغرضانه میباشد .//

و همچنین فکر نمیکنم که از نظر شرعی پاسخ دادن به یک خانم بدون روسری که چند بار از شما تشکر کرد و شما جوابی ندادید ، ایرادی داشته باشد و باید که حتما جواب تشکر ایشان را بدهید ، چرا که از نظر اآداب و رفتار در یک مکان بین المللی حائز اهمیت خاصی میباشد.//

امیدوارم با رعایت این نکات و جدیت در پیگیری این اقدامات شایسته هر چه زودتر سبب پیدا شدن آن عزیزان شوید و برایتان آرزوی موفقیت دارم .// 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر