۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف ....

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف / مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
(حافظ )
روزی که مسیح را به صلیب میکشیدند ، جمعی از یاران باراباس نیز محکوم به مصلوب شدن بودند //
 
در میان آنها مردی بغایت زشت رو و بد کلام و نابکار و بد طینت نیز بود که در کنار عیسی به صلیب کشیده شد.//
 
چندی نگذشت که آن مرد شروع به هتاکی و دشنام گویی وانداختن آب دهان به طرف مسیح کرد //
مردم باقیمانده ، با تعجب از وی پرسیدند :
 
ای نابکار ، این مرد که با تو بدی نکرده و نه تو و نه او همدیگر را نمیشناسید و در چنین حالتی این چه کار است ؟//
آن مرد خندید گفت : شما راست میگویید ، اما من با دیدن وی فهمیدم که او مرد بزرگ و دانایی هست و نام او در تاریخ جاودان خواهد شد ، من هم با اینکارخواستم در کنار وی نامم در تاریخ ماندگارو جاودانه شود .//
 
پس از گذشت دو هزار سال هم هنوز چنین افرادی وجود دارند!!
در گفتمان ها ولینک ها و نظرات بعضی از دون طبع هاو فرو مایگان که نه بهره ای از هوش و نه ذخیره ای از سواد و آگاهی و نه ادب و تربیت یک گفتگو ی سالم را هم ندارند ، حتی با کم محلی و کم توجهی هم ، خود را نخود آش میکنند و به اسائه ادب و فضل فروشی میپردازند .//
 
که شاید مورد توجه قرار بگیرند و ازاین نمد کلاهی برای خودشان دست و
پا کنند ، که زهی خیال باطل و امیدی واهی ، که بیشتر از پیش جهل خود را بنمایش میگذارند.//
 
که صحنه ای مسخره و رقت بار و حزن انگیز بوجود می آورند ,
 آنها باید این بیت را ملکه ذهن خود بکنند که حضرت حافظ میفرمایند :

در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست ....
یا سخن دانسته گوی ای مرد بخرد   یا خموش.//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر