۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

روز سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست

تاریخ ایرانی برای روز سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست نوشت:
در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰، ایران به اشغال نیروهای نظامی روس و انگلیس درآمد.//
 
روس و انگلیس به بهانه حضور مستشاران آلمانی بدون اعلام قبلی از
شمال و جنوب به ایران نوین ،نوپا حمله کردند //
 
روس ،مظهر قلدری و خشونت و انگلیس ،مظهر سیاست و رذالت ، دست
به دست هم دادند و برای حفظ خودشان به کشوری که اعلام بی طرفی کرده بود یورش بردند .//

روس های همیشه گرسنه ، که هنوز هم در خطه شمال برای تشبیه سیری ناپذیربودن شخصی از*مثل روسها میماند ، استفاده میکنند .//
 
و انگلیس های همیشه طلبکار و خودخواه که تمام جهان هم دوای اشتهای سیری ناپذیر جهالت وجنایت آنها نبود و نیست .//
 
ایرانی که تازه ازسنت و فقر و جهل بیرون آمده بود و به ضرب وزوریک فرزانه سختگیرو دلسوز به جاده تجدد پای گذاشته بود و تاتی تاتی میکرد //
 
واو باردیگر با خردمندی مجبور شد برای حفظ همین دستاورد کوچک وحفظ جان ملت و جلوگیری از کشتارآنها تسلیم بشود و میزبان مهمانان نا خوانده بر خوان کشور ومردم خودش بشود و دم نزند .//
 
آمدند تا حسابهای قبلی را تصفیه کنند و انتقام بگیرند و غارت نیمه تمام را ادامه دهند و تمام کنند .//
 
و از تلاش وکوشش آن پادشاه آبادگر یعنی راه آهنی که با دو ریال های قند
و چای جمع کرده از مردم ساخته بود بنفع فقط خودشان و نجات جانشان در مقابل نیروی بظاهر شکست نا پذیر هیتلر استفاده بکنند.//

بدون هیچ احترامی ویا حتی کوچکترین سپاس و قدر دانی از سازنده آن
از پل پیروزی بهره بردند وبا توحش و بیرحمی نان را از گلوی مردم هاج
و واج بریدند و به شکم سربازان خودشان ریختند .//
 
و ده ها هزارگرسنه را از دنیا به گرسنگان ایران تحمیل کردنند تا باز هم از
مهر و بزرگواری و مهماندوستی این کهن دیاربنفع خودشان بهره ببرند .//
 
پدر را از خانه راندند و پسر ماند با سه دیو زشت وغولهای تنومند در روبرو و کینه ورزان و خائنین خنجر بدست بی رحم در پشت سر خود و آماده برای فروکردن خنجر ........//
 
درآغاز تنها دومین دهه از سن خودش با کوله بار سنگین ، وظیفه حفظ مملکت و مردمی بیمار و گرسنه از قحطی ساخته خرس و روبه پیر،
بدون داشتن قدرت واعمال آن در ملک خویش و پنهان شدن نادولتمردانی
که به مهمانی شبانه اجانب دلخوش بودند .//

وظیفه نگهداری ازوصیت وامانت سپرده به او از جانب پدرش ،//
 
تنها ولی بردبار و با ایمان بود و سرفراز از این آزمون بیرون آمد .//
فراموش مباد ،ستم و گستاخی بر مام میهن //
فراموش مباد ، چهره پلید ونیت شوم دشمنان این خاک را //
فراموش مباد ، دادن جواب به آن درروزی و امید به آن //
فراموش مباد ، یاد دلیران و دلسوختگان / /
فراموش مباد ، سپاس و قدردانی از پدر و پسر/ /
فراموش مباد ، مهر میهن از قلب ما//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر