۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

پس شما چکارمیکنید اگر همه کارها کار دشمن بود ؟

پس شما چکارمیکنید اگر همه کارها  کار دشمن بود ؟
 

راست رفتید کار دشمن بود...

چپ رفتید هم کار دشمن بود...

برجای ماندن تان هم کار دشمن بود ؟تحریم کار دشمن بود ...

توطئه کار دشمن بود...

اسلحه فرستادن به لبنان و غزه هم کار دشمن بود ؟ 
 

 
ترور کار دشمن بود...

فشار کار دشمن  بود...

بمب گزاری در حرم امام رضا هم کار دشمن بود؟
 


بیکاری  کار دشمن بود...

بیماری کار دشمن بود...

اختلاس ها و دزدی ها هم کار دشمن بود ؟
 


اعتراض کار دشمن بود...

فتنه ها کار دشمن بود...

هشت سال جنگ بیهوده هم کار دشمن بود ؟


ببینم انقلاب هم کار دشمن بود ؟
 

تقلب کار دشمن بود...

رای ندادن ها  کار دشمن بود...
 
تجاوز در کهریزک هم کار دشمن بود ؟
 


تورم کار دشمن بود...

 گرانی کار دشمن بود...
 
بی ارزش کردن پول ملی هم کار دشمن بود ؟اعتیاد جوانان کار دشمن بود...

رکورد طلاق کار دشمن بود...  

روانی شدن یک سوم مردم هم کار دشمن بود ؟ساختن سد ها کار دشمن بود...

ساختن نیروگاه ها کار دشمن بود...  

تخریب آثار باستانی هم کار دشمن بود ؟


اختلاس کار دشمن بود...

آمار اشتباه کار دشمن بود...
 
هاله نور دور سرش  هم  کار دشمن  بود ؟


ببینم این احمدی نژاد هم کار دشمن بود ؟
 

همه این کارها کار دشمن بود ....

همه بدبختی ها کار دشمن بود

اینهمه دشمن سازی هم کار دشمن بود ؟خوشی و سرمستی شما هم کار دشمن بود ؟

پر کردن جیبها و  حسابهایتان  در خارج هم کار دشمن بود ؟
 


اگر همه این کارها کار دشمن بود ,

پس شما چه غلطی  و چکار میکنید ؟

همه کارها که................... کار دشمن بود !!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر