۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

نمیدا نم با دیدن این عکس ها بخندم ، یا گریه کنم

                نمیدا نم با دیدن این عکس ها بخندم ، یا گریه کنم

                        
          
بخندم به ریش اون کسی که این آدم را گذاشت در دامن ما ،/
بخندم و بگم محمود چاخان حالا باز هم دروغ بگو ،/
بخندم به درایت کسیکه این سفر را بعد از آن رسوائی ترتیب داد ،/
بخندم به قیافه و ریخت این بابا تو عکسهاش ،/
بخندم به حماقت کسانیکه نه یکبار بلکه دوباربه این بابا رای دادند ،/
بخندم به این افتضاح جمهوری اسلامی در صحنه و عرصه

بین المللی ، ویا ......                                       

گریه کنم که اینها به نام میهنم و ایرانم در حافظه تاریخ ثبت میشود،/

        

گریه کنم که با سابقه ترین کشوردرعرصه بین المللی بدست چه
 
کسانی افتاده ،/

گریه کنم که کارمان از بی آبروئی ،به تمسخر و افتضاح کشیده شده ،/گریه کنم که از اوج عزیز به پست حضیض و ذلت افتادیم ،/
گریه کنم که نماینده کشورم را منتخب مردم نه منتصب رهبرش

را اینگونه خوار و ذلیل و تحقیر شده ببینم و در آخر خون گریه

کنم که اینها همه بنام ایران تمام میشود و چگونه این ننگ ها و

تحقیرها را با چه هزینه ای پاک کنیم و در چه مدت زمانی میتوانیم

آنها را جبران کنیم .//

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر