۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

چرا انتقاد و تعجب ،این بار اضافه شورای نگهبان را از گرده ملت بردارید

چرا انتقاد و تعجب ،این بار اضافه شورای نگهبان را از گرده ملت بردارید


تعجب رهبر از تصویب اعتبارنامه برخی منتخبان در مجلس!!

رییس فراکسیون روحانیت درمجلس هشتم، تاکید کرد: انتقادی نیز

به شورای نگهبان وارد است که چرا تحقیقات بیشتر و جامع تری

در مورد نمایندگان نمی کند.؟؟

چرا نهادی که در بسیاری از موارد درست عمل نکرده و اشتباهات

فاحشی که خود اعضای آن بدان معترفند و تایید شدگان خودشان را

فتنه و انحرافی و ضد نظام و ....نام میدهند و در اصل با مشت به

دهان خودشان میکوبند و جام زهر سر میکشند را تعطیل نمیکنید ؟

چرا نهادی که اکثر اعضای آن چند شغله و دارای چندین منصب

رسمی و غیر رسمی و دولتی و حکومتی هستند و اکثرا سالخورده

و بیمار و فرتوت هستند را تحمیل میکنید ؟

چرا هر ماهه با حقوق و مزایای کلان و سالانه برای برگزاری و

نشست و انتخابات آنها هزینه بیخودی بر دوش ملت میگذارد و

خرج بیخود به مردم تحمیل میکنید ؟

آیا نبودن نهادی که با اشتباهات مکرر خود ،سرنوشت کشور و

مردم را به بازی و سخره گرفتند بهتر از بودن آن نیست ؟


چرا تعجب و چرا انتقاد ،چرا در دادگاهی و یا در حضور مردم و

بصورت زنده از آنها به خاطر بی کفایتی و تعلل بازخواست نمیشود ؟
چرا و به چه دلیل چنین افرادی که حتی سرنوشت و مصالح حکومت

خودشان برا ی آنها مهم نیست و نمیدانند و یا بعلت کهولت سن قادر

به انجام صحیح کار نیستند را باید با هزینه های کلان از پول این

مردم نواخت و پروراند ؟
آیا چنین افرادی با چنین اشتباهاتی ،شایسته مدیریت و ریاست و

نگهبانی ، هستند ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر