۱۳۹۱ تیر ۱۳, سه‌شنبه

زیر دامن نظام را هم ببینید ،آنجا نیستند ؟

زیر دامن نظام را هم ببینید ،آنجا نیستند ؟

جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی ( دامه اشتباهاته ) آقای موسوی و

کروبی در دامن پر مهر همین نظام بودند و هستند و خواهند بود .//


ولی شما برای این دونفر هنوز دادگاهی همانند ......


این فریب خوردگانی که به دامن برگشتند هنوز تشکیل ندادی که ......

 
وتورو بخدا خانم رهنورد که نامی از ایشان نبردید ،در حبس نیست ؟ و یا طبق قانون
اسلام چون نصف مرد محسوب میشوند ،داخل نکردید ؟ آنها با خاتمی خیلی رفیق هستند
ولی موسوی وکروبی شاخص الگو شان فرق میکند و الگوبرداری میکنند ....


اما عباس آقا شما چون خودی و از محارم نظام هستید ،یکبار دیگر دامن

نظام را بالا بزنید و قشنگ اون زیر و دور و برش و گوشه کنارش و لای و

لویش را بگردید و ببینید ، من مطمئن  هستم که آنها زیر دامن نظام قایم

شدند که به دامن نظام بر نمی گردند .....و اگر نبودند و باز هم خیره سری کردند ، به دامن نظام برنگشتند ، چون

مسلمان و انقلابی هستند در همانجا دادگاهی کنید و مانند کسان دیگری که

به دامن برنگشته و شلوار و یا مینی جوپ ،خواستند ......


مشمول رحمت و عطوفت اسلامی ،اسلام عزیز بگردانید .//

خداوند نسلتان را منقرض و همه تان را از روی زمین بردارد ،انشاالله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر