۱۳۹۱ تیر ۱۴, چهارشنبه

رئیس جمهور ایران را در این تصویر پیدا کنید

انتخاب : رئیس جمهور ایران را در این تصویر پیدا کنید
آقای انتخاب ، گشتم نبود...... نگرد نیست !
 
یکی از سوژه های مهم گفتگو در این کنفرانس ،ماجرای انگشت کنسول ایران بود ، و اینکه همه این رؤسا هم درطی کنفرانس وحضور محمود،
همه بدجوری مواظب پشت هاشون بودند وسعی میکردند پشتشون به
دیوار باشه //
 
و در هنگام انداختن این عکس :
 
اولا که خانمها که زود آمدند صف اول و سعی کردند که پشت سرشون یه رییس جمهور پاک و سلیم النفس باشه !
 
از آقایون هم کسی جرات نمیکرد که جلو قرار بگیره و همه بادیدن احمدی
و یاد خوش کنسول جا بجا میشدند //
در آخر رئیس جمهور زنگبار جیبوتی بود یا بورکینافاسو که دستشوئی داشت و میخواست زودتر عکس رو بندازه و بره خودشو راحت کنه ،
دکتر احمدی رو کشید کنار و گفت : مموتی جون تو برو ببین همه تو
کادر هستن و عکس چطور میشه و سرشو گول مالید و ........
 
و در این عکس رئیس جمهور محبوب
 
در کنار عکا س هست نه در عکس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر