۱۳۹۱ تیر ۱۳, سه‌شنبه

جنبش سبزراستین ،سبزیست که فریاد میزند: استقلال ، آزادی ، جمهوری ایرانی

سبزو جنبش سبزراستین ،سبزیست که فریاد میزند:
استقلال ، آزادی ، جمهوری ایرانی
سبزی که  این قانون اساسی و انقلاب و ....را قبول دارد ،سبز نیست و سیاه است.//
جنبش سبزی که به انقلاب اسلامی رجعت کند ،جنبش سبز نیست و نمیتواند باشد و آن جنبش سیاه ارتجاعی واپسگراست .//
عواملی که خودشان را سبز رنگ کرده اند ومدعی آن هستند ، ولی میگویند ومینویسند:

((اسلامی - ایرانی)) و یا (( دینی - ملی )) سیاه کارانی هستند که ما را به سیاه روزی انداختند و سیاه بختمان کردند و هنوز در این راه میکوشند.//
آنها همه چیز را اول با چشم اسلامی میبینند وبا مغزاسلامی میسنجند و با قوانین اسلام گردن میزنند و سنگسار میکنند و شلاق میزنند و تجاوز میکنند .//
واگر با خوشباوری و خوشبینی و بلاهت ،فکر میکنید که اسلامی سبز با اسلامی ناب محمدی و اسلامی حجتیه و موتلفه و ... فرق دارد ،سخت در اشتباه هستید و برای آینده و سرنوشت سیاه و تباه خودتان  نگران باشید .//
اما جای خوشبختی دارد که مقتدای آنها در آخرین کارهای باقیمانده قبل از غیبت (حصر) برای مشخص کردن مسیر خودش وباورکنندگانش  و همکاران و کارمندانش و هر آنکس که منشور سبز اسلامی ولایتی را قبول دارد ، راه خود را جدا کرده و برای کمرنگ کردن و جایگزین کردن  جنبش سبزرا (( راه سبز امید )) نامید:

راه سبز امید، نام تشکیلاتی است که به عنوان بدنهٔ تشکیلاتی
جنبش سبز؟؟ در قالب «شبکه‌های اجتماعی» به فعالیت می‌پردازد.
میرحسین موسوی عضو موسس آن وسید محمد خاتمی و مهدی کروبی
از اعضای شورای مرکزی آن می‌باشند.[۱]
به گفتهٔ میرحسین موسوی، این تشکیلات، نهضتی فراگیر است که
رنگ سبز، نماد این راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی،
شعار آن است. //
بنابه گفتهٔ او، شبکه‌های اجتماعی خودجوش و خودمختار بی‌شمار
و گسترده در سطح جامعه بدنه این جنبش را تشکیل خواهند داد.//

چرا و بنابر چه هدفی و وقتی که همه این خیزش مردمی را  بنام جنبش سبزشناخته و همه سلیقه ها و طیف ها آن را قبول کردند و این  بزرگترین
و بهترین زمان برای اتحاد و تشکیل یک نهاد رهبری و کنگره ملی بود و همه نیزآماده بودند باید این انشقاق و پوست اندازی صورت بگیرد ?.//

آنها سیاه رویان ،سیاه قلبهای ،سیاه فکر و سیاه کارند ،که هیچ سبز و هیچ
رنگی  جز سیاهی در سر و اندیشه و عمل ندارند و بدان پایبند هم نیستند .//
جنبش سبز راستین که در دو لینک توضیح دادم و با مدرک و استدلال و اسناد معتبر ثابت گردید که با نیان و مالکان و صاحبان و رهبران و تصمیم گیرندگان و اعضای آن متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ هستند و دیگران هواداران و طرفداران آن محسوب میگردند ،،هستند.//
 و شعا ر آنها که تمام هدف و سیاست  و خط و مشی و قانون و خواسته و
همه در همان است و بس :

استقلال ،،آزادی ،،، جمهوری ایرانی
هست و مابقی و هر چیز دیگری بجز
آزادی و آبادی ایران  و  آرامش و آسایش ایرانیان ،
و دیگر مطالب و خواسته ها در درجات و اولویتهای پس از آن هست.//هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر